Fortsätt till huvudinnehållet

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du på grund av ett rörelsehinder har omfattande svårigheter att förflytta dig och därför måste parkera nära målpunkten kan du ansöka om ett parkeringstillstånd.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrad som själv kör motordrivna fordon och till rörelsehindrad som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • En ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad bedöms likadant i hela Sverige.
 • I Hedemora kommun ger parkeringstillståndet dig rätt att kostnadsfritt parkera på särskilda reserverade platser. Det är kommunerna själva som bestämmer om parkeringsplatserna för rörelsehindrade ska vara avgiftsfria eller inte. Därför är det viktigt att se efter vad som gäller i just den kommunen du tänkt parkera.
 • Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.
 • Parkeringskortet är knutet till dig som person och kan användas i hela Sverige samt inom EU.
 • Parkeringstillståndet är inte knutet till en specifik bils registreringsnummer utan följer den person som fått det utfärdat.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • En person som har ett varaktigt rörelsehinder, med varaktigt menas minst sex månader.
 • En person som har stora svårigheter att förflytta sig mellan fordonet och en parkeringsplats inom ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan utfärdas till dig som är förare och kör bilen själv eller som passagerare.
 • För rörelsehindrad som inte själv kan köra fordonet utfärdas enbart parkeringstillstånd om den rörelsehindrade inte själv kan vänta en kort stund vid målpunkten då föraren parkerar. Det kan till exempel röra sig om att den rörelsehindrade är i behov av livsnödvändig hjälp eller ha svårt att tala för sig.

Ansökan och handläggning

Kommunen är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

 • Ansökan kräver alltid ett läkarintyg som inte är äldre än tre månader.
 • Även om du redan har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad så krävs det en ny ansökan om ditt nuvarande kort snart går ut.
 • Varje ansökan behandlas likadant oavsett om man haft ett tillstånd sedan tidigare eller inte.
 • Handläggning görs och beslut tas av handläggare vid kommunen och handläggningstiden är som längst sex veckor efter att ansökan är komplett.

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen. Kontakta Hedemora kommun om du vill överklaga beslutet.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-26