Fortsätt till huvudinnehållet

Brottsförebyggande arbete

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bygger på aktivt samarbete externt och internt inom Hedemora kommun.

BRÅ – lokalt brottsförebyggande råd

Hedemoras lokala brottsförebyggande råd arbetar för minskad brottslighet och en ökad trygghet i Hedemora kommun. I rådet ingår politiker, verksamhetschefer, kommunens BRÅ-samordnare, Hedemora handlingskraft och polis. Rådet träffas sex gånger per år.

Detta är datumen för lokala BRÅ:s möten under 2024.
1 februari
9 april
16 maj
12 september
14 november
5 december

Medborgarlöfte och samverkansavtal med Polisen

Hedemora och Polisen arbetar ständigt med att identifiera riskområden och möjliga problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser som kommunen och Polisen gör utgår bland annat från gemensamt framtagna medborgarlöften. Utifrån dem genomför kommunen och Polisen insatser mot lokala problem för att öka invånarnas upplevda trygghet.

Mellan lokalpolisområde Falun (som Hedemora hör till) och Hedemora kommun finns en samverkansöverenskommelse tecknad.

Överenskommelsen syftar till att främja det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet med överenskommelsen är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hedemora kommun, samt att stärka samarbetet mellan Hedemora kommun och lokalpolisområde Falun.

Rapportera när du upplever otrygga platser!

Som en del i det brottsförebyggande arbetet önskar vi att du som invånare berättar för kommunen om du känner till otrygga platser eller när du upplever platser som otrygga på något sätt. Det kan vara platser där det klottras mycket, inträffar skadegörelse, där buskörningar brukar ske med mopeder eller liknande.

Kontakt med kommunpolisen Ring 114 14
Är det akut? Ring 112

Ideellt förebyggande arbete

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-31