Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Brottsförebyggande arbete

BRÅ – lokalt brottsförebyggande råd

Hedemoras lokala brottsförebyggande råd arbetar för mindre brottslighet och en ökad trygghet i Hedemora kommun. I rådet ingår politiker, verksamhetschefer, kommunens BRÅ-samordnaren och polis.

Kommunpolisen i Hedemora

Kommunen driver ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunpolisen och det lokala näringslivet. Kommunpolisen är därför delaktig i framtagandet av samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och handlingsplaner.

Kontakt med kommunpolisen Ring 114 14
Är det akut? Ring 112

Ideellt förebyggande arbete

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27