Fortsätt till huvudinnehållet

Diarium och kommunarkiv

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post.

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka ärenden och handlingar en kommun tar emot eller upprättar.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommunen är som regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.

Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller sekretessbelagda, alternativt hemliga. De registreras i kronologisk ordning.

Vill du läsa handlingar från diariet?

Kontakta kommunens servicecenter om du vill ha ut diarieförda handlingar.
Telefon: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-26