Fortsätt till huvudinnehållet

Medborgarinitiativ

Har du en idé eller någonting som du vill att politikerna ska besluta om? Då kan du påverka genom att skicka in ett medborgarinitiativ. De medborgarinitiativ som inkommer redovisas för kommunfullmäktige. Ledamöterna i kommunfullmäktige har därefter möjlighet att utifrån inlämnat medborgarinitiativ, stödja initiativet genom att skriva en motion i ärendet.

Lämna ett medborgarinitiativ

Alla som är folkbokförda i Hedemora kommun kan lämna ett medborgarinitiativ. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som inte fått sin kommunala rösträtt ännu.

Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna medborgarinitiativ. Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarinitiativ.

Gör så här:

  • Du lämnar ditt medborgarinitiativ, det vill säga din idé, via Mina sidor i e-tjänsteplattformen. Då behöver du ha tillgång till Bank-ID.
  • Därefter får du en bekräftelse på att ditt medborgarinitiativ har tagits emot av kommunen.

Om du inte har tillgång till Bank-ID

Om du inte har tillgång till Bank-ID så kan du lämna ditt medborgarinitiativ på en blankett.
Ladda ner blanketten: Medborgarinitiativ

Vad händer med initiativen som lämnas in?

De medborgarinitiativ som inkommit till kommunen redovisas till kommunfullmäktiges ledamöter i samband med kallelse till fullmäktiges nästkommande sammanträde. Därefter väljer politikerna om de i sin tur vill skriva en motion (ett politiskt förslag) baserad på ditt initiativ, din idé. Här hittar du en sammanställning över samtliga inkomna medborgarinitiativ:

Förteckning medborgarinitiativ

Tänk på det här om du vill lämna in ett medborgarinitiativ

  • När du skriver ett medborgarinitiativ så är det bra att försöka formulera sig så tydligt som möjligt om vad du vill att politiken ska ställning till. Beskriv varför du lämnar in ditt initiativ och hur du önskar att resultatet av din idé blir om den blir förverkligad.
  • Medborgarinitiativ som kommit in till kommunen blir en allmän handling och blir offentligt om det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.
  • Medborgarinitiativ som har att göra med myndighetsutövning mot enskild person kan inte behandlas, exempelvis socialbidrag och bygglov.
  • Medborgarinitiativ får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd, strider mot lag eller annan författning.
  • Ett medborgarinitiativ kan bara innehålla ett ämne. Du kan givetvis lämna in flera initiativ.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-28