Fortsätt till huvudinnehållet

Omhändertagande av eget avloppsslam

Med avloppsslam avses toalettavfall och slam från bad- disk- och tvättavlopp.

Kompostering av avloppsslam från det egna hushållet kräver en ansökan till kommunen eftersom en felaktig hantering kan orsaka hälso- och miljörisker för människor och djur.

Ansökan gäller även jordbruksföretag som vill gödsla markerna med obehandlad avloppsslam. Gödselhantering för jordbruksföretag är mer komplex, där står Jordbruksverket för vägledning.

Ladda ner blanketten: Anmälan om kompostering av latrinavfall på den egna fastigheten

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27