Fortsätt till huvudinnehållet

Hemsjukvård

Sedan 2013 har kommunen ansvaret för hemsjukvården. Om du är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser men inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd kan du få hjälp i hemmet av hemsjukvården.

Du kan få hjälp av hemsjukvården med ett enstaka ärende utan att vara inskriven i hemsjukvården eller om du har ett varaktigt behov av sjuksköterskeinsatser kan du skrivas in i hemsjukvården och vi tar då över ansvaret från primärvården.

Kontakt hemsjukvård

För att komma i kontakt med hemsjukvården vänder du dig till din vårdcentral (vardagar kl. 8.00-17.00) eller 1177/ sjukvårdsrådgivningen så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården. Hembesöksavgift tas ut enligt kommunens riktlinjer och ingår i maxtaxan.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-27