Fortsätt till huvudinnehållet

Anmälan eller ansökan

Ett ärende om behov av godmanskap eller förvaltarskap kan aktualiseras genom att ex vis en myndighet (socialtjänsten eller sjukvården) anmäler behöver till överförmyndaren eller att den enskilde själv, någon anhörig (make, sambo eller närmaste släktingar), god man eller förvaltare (vid befintligt godmanskap/förvaltarskap som behöver ändras eller upphöra) ansöker om detta till tingsrätten. Vid anmälan till överförmyndaren görs en utredning om behovet och sedan tar överförmyndaren ställning till om den ska ansöka om godmanskap eller förvaltarskap till tingsrätten eller inte. Om ansökan skickas direkt till tingsrätten, får överförmyndaren alltid möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut fattas av tingsrätten.

Överförmyndaren hjälper även till att få fram en lämplig god man eller förvaltare. Den föreslagne gode mannen eller förvaltaren ska innan beslut fylla i en åtagandeförklaring, där man förklarar sig vilja åta sig uppdraget, och skicka in den till överförmyndarkansliet.

Till anmälan till överförmyndarkansliet bör bifogas social utredning, den enskildes samtycke eller läkarintyg, information om den enskildes inkomster, utgifter, tillgångar och skulder, uppgift om den enskildes bostadssituation, sjukdom, funktionshinder, social situation och släktingar, uppgift om hur den enskilde fungerar i sin vardag och på vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter, uppgift om vad den enskilde behöver hjälp med.

Socialtjänst och sjukvård har skyldighet att anmäla till överförmyndaren om någon enligt deras mening behöver en god man.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26