Fortsätt till huvudinnehållet

Måla om eller putsa fasaden

Här finns information om vad som gäller om du vill måla om eller putsa fasaden på ditt hus.

I detaljplanen för ditt område kan det finnas bestämmelser för vilka färger och fasadmaterial husen får ha. I vissa delar av Hedemora kommun finns det även områdesbestämmelser som styr hur du får förändra fasaden.

Om ditt hus är ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och ligger inom område med detaljplan, så krävs det inte bygglov för att färga om huset under förutsättning att ändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att måla om ditt hus.

Men inom värdefull miljö eller inom områdesbestämmelser kan även ommålning med samma kulör kräva bygglov.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänster

Du kan höra av dig till kommunens Servicecenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. Hur får jag bygglov?

 

Om du ska måla om eller putsa alla fasader behöver du bara skicka in en ansökan där du anger färgkulören (NCS-kod). Om du däremot bara ska måla om delar av fasaden eller använda olika färgkulörer, behöver du redovisa vilka fasader som berörs av det du söker för.

Fasadritning skala 1:100.

Foto på byggnaden

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-09