Fortsätt till huvudinnehållet

Missbruk och beroende

Du som har alkohol-, spel- eller drogproblem kan vända dig till Socialtjänsten för att få den hjälp, stöd och behandling som du behöver för att komma ifrån ditt missbruk.

Du som är anhörig till någon med missbruk kan också få hjälp och stöd.

Vi vänder oss till kvinnor och män över 20 år med missbruksproblematik. Socialtjänstens uppgift är att kartlägga och utreda sökandens behov och erbjuda insatser utifrån behovet. 

Vi har en öppenvård där vi erbjuder behandling.

Länkar:

AA – Anonyma Alkoholister

NA – Anonyma Narkomaner

Alkoholprofilen

Anhörigstöd

Socialtjänstlagen (SoL) 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-10