Fortsätt till huvudinnehållet

Modersmålsundervisning

Två flickor tittar på en jordglob i klassrummet

Modersmål i grundskola, gymnasieskola och anpassad skola

Alla barn som går i skolan i Hedemora kommun har möjlighet till att få undervisning i sitt första språk, alltså modersmålet, när de går i grundskolan och gymnasieskolan, samt i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om:

 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisningen i Hedemora

 • Du får modersmålsundervisning utanför ditt ordinarie skolschema, en gång per vecka.
 • Lektionerna är 40–60 minuter långa och börjar 2–3 veckor efter skolstart.
 • Det är frivilligt att ha modersmålsundervisning men när du börjat är det obligatoriskt att gå på lektionerna.
 • Du kan endast få modersmålsundervisning i ett (1) språk, även om det talas fler språk i hemmet.
 • Modersmålslärarna följer de läroplaner och kursplaner för grund- och gymnasieskola som gäller för hela Sverige.
 • Du får betyg i modersmål varje termin från årskurs 6.

Nationella minoritetsspråk

När det gäller de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har du rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet. Du behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet Modersmål.

Ansöka om eller avsluta modersmålsundervisning

I vår e-tjänst för modersmål kan du som vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn eller avsluta modersmålsundervisningen, om ditt barn inte längre ska läsa modersmål. Du kan ansöka om eller avsluta modersmålsundervisningen för flera av dina barn samtidigt. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-05-12