Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Modersmålsundervisning

Två flickor tittar på en jordglob i klassrummet

Modersmål i grundskola, gymnasieskola och särskola

Alla barn som går i skolan i Hedemora kommun har möjlighet till att få undervisning i sitt första språk, alltså modersmålet, när de går i grundskolan och gymnasieskolan, samt i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

  • Du får modersmålsundervisning utanför ditt ordinarie skolschema, en gång per vecka.
  • Lektionerna är 40–60 minuter långa och börjar 2–3 veckor efter skolstart.
  • Det är frivilligt att ha modersmålsundervisning men när du börjat är det obligatoriskt att gå på lektionerna.
  • Du kan endast få modersmålsundervisning i ett (1) språk, även om det talas fler språk i hemmet.
  • Modersmålslärarna följer de läroplaner och kursplaner för grund- och gymnasieskola som gäller för hela Sverige.
  • Du får betyg i modersmål varje termin från årskurs 6.

Nationella minoritetsspråk

När det gäller de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har eleven rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet Modersmål.

Skolverkets hemsida om rätt till modersmålsundervisning

Ansöka om eller avsluta modersmålsundervisning

Du ansöker om att börja på modersmålsundervisning i vår e-tjänst och det är också här du avslutar modersmålsundervisningen om ditt barn inte längre ska läsa modersmål.

Du kan ansöka om eller avsluta modersmålsundervisningen för flera av dina barn samtidigt. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-08-18