Fortsätt till huvudinnehållet

Översvämning

Enskilda fastighetsägare och privatpersoner måste ha en beredskap för att själva skydda och ansvara för sin fastighet och egendom.

Vanliga problem i samband med översvämningar är att du inte kan använda vägar, järnvägar och tunnlar och att fastigheter blir fyllda med vatten. 

Vid skyfall och översvämningar prioriterar räddningstjänsten och kommunen att skydda samhällsviktiga funktioner, till exempel sjukhus, och på att hjälpa personer som inte själva kan sätta sig i säkerhet, till exempel sjuka och äldre.

Risken för dammbrott

Om någon av de större dammarna som finns längre upp i Dalälven skulle brista kan vattennivån i älven öka även i Hedemora kommun. Om det finns en risk för det kommer samhället att höja sin beredskap, både lokalt i Hedemora och regionalt i Dalarna.

Hotas kommunen av översvämning på grund av dammbrott kommer berörda kommundelar som bedöms bli drabbade att utrymmas. Utrymningen leds då av polis, räddningstjänsten och kommunens krisledningsorganisation. 

Utrymningsplatser vid dammbrott

  1. Hedemorabostäders lokaler som ligger i anslutning till brandstationen i Hedemora.
  2. Jonsboskolan i Långshyttan.

Mer information om hur du skyddar vid översvämning

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-02