Fortsätt till huvudinnehållet

Slamtömning enskilt avlopp

I Hedemora kommun utför Hedemora Energi AB och bolagets entreprenörer slamtömning av enskilda avlopp. Hedemora Energi ansvarar för tömning, transport och omhändertagande av slammet.

Abonnemang för slamtömning

Fastighetsägare med vattenbaserad enskild avloppsanläggning med wc- och/eller bad-, disk- och tvättavlopp (bdt-avlopp) är skyldig att ha ett abonnemang för slamtömning.

Fastighetsägare med endast torrtoalett kan abonnera på hämtning (utbyte) av latrinkärl. Undantag från slamtömningsabonnemang gäller fastighetsägare som omhändertar eget avloppsslam.

Här kan du läsa mer om omhändertagande av eget avloppsslam Omhändertagande av eget avloppsslam

Fastighetsägaren ska alltså anmäla till Hedemora Energi angående abonnemang för slamtömning eller hämtning av latrinkärl. Det är också Hedemora Energi som fastighetsägaren kontaktar vid ändring av abonnemang – inom ordinarie tömningsintervall. kontakt@hedemoraenergi.se

Dispens

Ansök om dispens om ändring av slamtömningsintervall eller begäran om uppehåll från slamtömning.
Ladda ner blanketten: Ansökan slamdispens

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27