Fortsätt till huvudinnehållet

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen har en övergripande målsättning att skapa en attraktiv bygd där människor vill bo och verka.

Med hjälp av den kommunövergripande översiktsplanen och det tematiska tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) gör sig kommunen redo för att möta nutida och framtida utmaningar.

Genom att peka ut LIS-områden utökas möjligheten till attraktiva boenden i strandnära lägen vilket kan skapa förutsättningar till befolkningstillväxt. Syftet är att gynna åtgärder som långsiktigt antas ge positiva sysselsättningseffekter och som antas bidra till att upprätthålla och förbättra serviceunderlaget. De avgränsade LIS-områdena i denna plan utesluter inte landsbygdsutveckling i områden som ligger utanför strandskyddade områden

Planen för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen har tagits fram som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-26