Fortsätt till huvudinnehållet

Du som är god man eller förvaltare

Godmanskap kan anordnas för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Om personen dessutom är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom kan förvaltarskap anordnas.

Det är tingsrätten som beslutar om att anordna godmanskap och förvaltarskap och utser god man och förvaltare första gången samt beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra. Vid byte av god man eller förvaltare beslutar överförmyndaren om detta.

Godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och gode mannen och huvudmannens samtycke krävs alltid för rättshandlingar utöver den ”dagliga hushållningen”. Kan huvudmannens samtycke inte inhämtas på grund av att personen inte förstår vad saken gäller, inhämtas yttrande från närmast anhöriga. Huvudmannen har vid godmanskap kvar sin rättshandlingsförmåga, vilket den inte har vid förvaltarskap. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd, som kan genomföras mot någons vilja. Förvaltarskapet kan även begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.

God man eller förvaltare utses inte om det går att hjälpa en person på ett mindre ingripande sätt. Detta innebär att om den enskildes behov kan tillgodoses genom fullmakt eller annan lösning behöver man inte en god man eller förvaltare. God man och förvaltare kan också anordnas vid enstaka händelser, till exempel för att sälja en fastighet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-30