Fortsätt till huvudinnehållet

Översiktsplan

En översiktsplan ska beskriva utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt.

Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas aktuell. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.

Hedemora kommuns översiktsplan gäller fram till år 2030.

Ladda ner Översiktsplan 2030

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-09