Fortsätt till huvudinnehållet

Utveckla genom mångfald

Har ditt företag behov av ett enkelt verktyg för att arbeta mer med likabehandling och mångfald?  

Då kan du ladda ned denna metodbok med olika övningar du kan göra vid arbetsplatsträffar eller dylikt. Genom materialet får du möjlighet att reflektera kring ett inkluderande bemötande samt kunskap och konkreta tips för att göra skillnad. Ladda ner: Metodboken

Det finns även en webbutbildning i inkluderande bemötande som utgår ifrån jämlikhetsbegreppet. Utbildningen ger kunskap, konkreta råd och tips att arbeta vidare med. Den är kostnadsfri och öppen för alla att ta del av. Till webbutbildningen

Läs mer:  Jämställt hela tiden

Hedemora kommun och Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram utbildningen med EU-medel från Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Europeiska socialfonden (ESF) – genom projekten ”En väg in” och ”Jämställt hela tiden”.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-01