Fortsätt till huvudinnehållet

Delad faktura

Separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad om barnet får delad faktura, alltså varsin avgift, om båda vårdnadshavarna nyttjar platsen i förskolan eller fritidshemmet.

Avgifter vid delad faktura

För separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad om barnet kan hemmen se olika ut, vilket påverkar hur avgifterna för de båda hemmen räknas ut. Vårdnadshavarna kan exempelvis vara ensamstående eller sammanboende med ny partner och med eller utan gemensamma barn.

Avgiften beräknas i procent utifrån båda hushållens sammanlagda inkomst

Inkomständring i det ena hemmet påverkar alltså även det andra hemmets avgift. Men de sammanlagda avgifterna kommer inte att överstiga den högsta avgiften för en plats som är 1645 kr för förskola och 1097 kr för fritidshem.

Om båda vårdnadshavarna inte behöver platsen

Om en av vårdnadshavarna inte behöver platsen eller säger upp sin del av platsen betalar den andra vårdnadshavaren hela avgiften.

Viktigt att meddela vid förändring

För att avgiften ska bli rätt för alla behöver du som vårdnadshavare meddela barnomsorgshandläggaren så fort det blir ändringar i hemmet gällande familjeförhållanden eller ändra inkomstuppgift i vår e-tjänst om någon i hemmet får ändrad inkomst.

Kontakt med barnomsorgshandläggare ring Servicecenter på telefonnummer 0225 – 340 00 eller skicka e-post till kommun@hedemora.se
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-08-28