Fortsätt till huvudinnehållet

Bostadsanpassning

Ibland kan bostaden behöva anpassas för det dagliga livet ska ske så självständigt som möjligt. Anpassningen kan till och med vara en förutsättning för att personen ska kunna bo kvar i sin bostad.

Åtgärder finns reglerade i Lagen om Bostadsanpassningsbidrag.

Det är ett kommunalt bidrag avsett till anpassning av en funktionshindrad persons permanentbostad. Bidrag ges till nödvändiga åtgärder för att personen ska kunna klara sig så självständigt som möjligt.

Bidrag kan sökas av enskild person som äger sin bostad, eller innehar en hyres- eller en bostadsrättslägenhet. Bostaden ska brukas permanent. Behovet av åtgärderna ska vara långvarigt eller bestående. Bedömning och intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig kan ibland krävas.

Bidrag kan sökas för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner är sådan utrustning man inte brukar ta med sig vid flyttning. Exempel på vad bidrag kan sökas för: Förflytta sig i bostaden – ta bort trösklar, sätta in bredare dörrar. Sköta hygien – ändra eller komplettera utrustningen i badrummet. Laga mat – anpassa och specialutrusta köksinredningen, belysning. Ta sig in och ut ur bostaden – montera ledstänger, ramper.

Vänd dig antingen till kommunens arbetsterapeuter eller till kommunens handläggare för Bostadsanpassningsbidrag via

kommunens servicecenter 0225-340 00.

 

Bostadsanpassningsbidrag – Ansökan

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-14