Fortsätt till huvudinnehållet

Vuxenutbildning

Hos oss på Hedemora vuxenutbildning kan du studera på grundläggande- eller gymnasienivå, läsa svenska för invandrare (SFI) eller gå på komvux som anpassad utbildning.

På bilden ser du var du som elev kan parkera.

Elevparkering vid vuxenutbildningen

 

 

Sök till vår elektrikerutbildning!

Sök till vår elektrikerutbildning!

Vill du arbeta som elektriker kan du söka vår elektrikerutbildning med tre olika inriktningar – installation, industri och automation.

Utbildningen är 75 veckor lång och innehåller både praktiska och teoretiska delar. Den teoretiska delen erbjuds i form av distansutbildning. De praktiska delarna genomförs på plats.

Sista ansökningsdag är den 22 september!

Utbildningen startar sedan den 23 oktober.

Läs om hur du ansöker

Hedemora vuxenutbildning är för dig som vill

• komplettera dina grundskolebetyg
• studera på en gymnasial utbildning
• studera på en yrkesutbildning
• läsa svenska för invandrare (SFI)

Du kan läsa på vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.
Undervisningen är kostnadsfri men på grundskole- och gymnasienivå får du själv betala böcker och annat studiematerial som du kan behöva.

Du kan läsa enstaka kurser eller en hel utbildning och vissa kurser finns schemalagda på plats andra finns på distans. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig med att upprätta en individuell studieplan utifrån dina behov.

Om du har kortare utbildning än 9 år, eller om du behöver repetera eller komplettera ämnen på grundnivå för fortsatta studier, finns vuxenutbildning på grundskolenivå.

För dig som saknar hela eller delar av en gymnasial utbildning, avgångsbetyg, slutbetyg, examen eller vill bli behörig till vidare studier på högskola/universitet.

Du väljer själv om du vill läsa mot en gymnasieexamen eller enstaka kurser.

Svenska för invandrare (SFI) vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. När du läser SFI får du både grundläggande kunskaper i svenska och kunskap om det svenska samhället.

Vår aktör för distanskurser är Arena Utbildning. Som studerande hos Arena Utbildning har du tillgång till gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser.

För att läsa kurser på distans krävs kunskap i datoranvändning, tillgång till internet, tillgång till webbkamera och möjlighet att använda Word och eventuellt ljudfiler på datorn.

Läs mer om Arena Utbildning

Komvux som anpassad utbildning är för dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du studerar utifrån dina förutsättningar och kurserna ska ge dig kunskaper för att utvecklas som person.

Läs mer om Komvux som anpassad utbildning

Närvaro och frånvaro

 • Läser du på grundskolenivå är det obligatorisk närvaro, det betyder att du måste vara med på alla lektioner.
 • Vid studier på gymnasial nivå rekommenderas att du kommer till alla lektioner.
 • Om du blir sjuk ska du meddela detta till din lärare.
 • Vid längre sjukskrivning än en vecka behöver du lämna in ett läkarintyg till administrationen på skolan.
 • Om du vill ha semester behöver du fylla i en blankett för ansökan om ledighet.

Nivåtest

Nivåtest är till för dig som behöver läsa svenska som andraspråk (SVA) svenska (SVE), engelska (ENG), matematik (MA) och saknar betyg. Testet visar på vilken nivå du ska börja studera på.

Höja redan godkänt betyg

Om du vill höja ett redan godkänt betyg behöver du ansöka om betygsprövning.

Studieekonomi

Du som studerar kan få bidrag och studielån under dina studier.

Du kan söka studiestöd från CSN för:

Du kan söka studiestöd från CSN för:

 • vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • vuxenutbildning på gymnasienivå
 • validering inom grundläggande nivå eller gymnasienivå

Läs mer på csn.se

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada kan söka bidrag från SPSM för:

 • komvux som särskild utbildning

Du kan inte söka bidrag eller studielån för:

 • svenska för invandrare (SFI)
 • prövning i en kurs

 

Vanliga frågor

Kontakta den kommunen du flyttar till för att se vilka möjligheter som finns.

Du behöver skapa ett konto för att kunna se dina betyg.

Kontakta administrationen på vuxenutbildningen via kommunens servicecenter om du ändå inte ser dina betyg.

Servicecenter 0225-340 00
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-08