Fortsätt till huvudinnehållet

Hälsa, vård och omsorg

Lärlingsutbildning, anpassad gymnasieskola

För dig som är intresserad av att arbete med människor inom olika serviceyrken. Du kan välja att inrikta din utbildning mot arbete inom barnomsorg, äldreomsorg eller fritids- och friskvårdssektorn.

Du får lära dig

 • om människan och kroppens utveckling
 • om kroppen och olika behov av omsorg och vård
 • betydelsen av friskvård och god hälsa
 • hur livsstilen påverkar hälsan
 • om estetiskt skapande och kreativa aktiviteter
 • hur man tar hand om enklare olycksfall

Du arbetar med människor som är i behov av friskvård eller sjukvård. En central del i utbildningen är kunskapen om människan och vad som gör oss friska eller sjuka. Du lär dig också om estetiska uttrycksformer, alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och demokrati. Utbildningen ger dig erfarenhet av hur man kan samtala med och bemöta människor. Dessutom får du träning i att lösa problem eller arbetsuppgifter själv eller i samarbete med andra. Du lär dig vilka lagar och andra bestämmelser som gäller inom yrkesområdet.

Våra inriktningar

När du läser barn och förskola är det förskola och estetisk verksamhet som är i fokus. Du får kunskaper om hur barn lär sig, vilken roll vuxna har och hur det fungerar på en förskola. Du får även lära dig att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter både inom- och utomhus, olika tekniker inom estetisk verksamhet och friluftsliv.

Programfördjupning, 700p

 • Barnet i förskolan 1 – 100p
 • Barnet i förskolan 2 – 100p
 • Form och design – specialområde – 100p
 • Estetisk kommunikation – 100p
 • Skapande verksamhet i förskolan – 100p
 • Hem- och konsumentkunskap – 100p
 • Digital kompetens – 100p

När du läser fritid och friluftsliv är det friskvård och hälsa som är i fokus. Du får lära dig hur det fungerar på en friskvårdsanläggning och kunskaper om hälsofrämjande verksamheter som friluftsliv, idrott och friskvård. Du får även lära dig att genomföra olika former av aktiviteter både inom- och utomhus, som har betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Programfördjupning, 700p

 • Friluftsliv – 100p
 • Form och design – specialområde – 100p
 • Fritid och friskvård 1 – 100p
 • Fritid och friskvård 2 – 100p
 • Estetisk kommunikation – 100p
 • Hem- och konsumentkunskap – 100p
 • Digital kompetens – 100p

När du läser vård och omsorg är det människor, service och behandling som är i fokus. Du får kunskaper om människokroppen och dess olika funktioner och behov, olika typer av smittor och behandlingar och vårdtagares behov av stöd i vardagen. Du får även lära dig hur det fungerar på en vårdinrättning och hur man kan utföra arbetsuppgifterna på ett etiskt, hygienisk och ergonomiskt sätt.

Programfördjupning, 700p

 • Vård och omsorg 2 – 100p
 • Vård och omsorg 3 – 100p
 • Människokroppen – 100p
 • Friluftsliv – 100p
 • Matlagning 1 – 100p
 • Hem- och konsumentkunskap – 100p
 • Digital kompetens – 100p

Gymnasiegemensamma ämnen, 900p

Engelska 100p
Estetisk verksamhet 100p
Historia 50p
Idrott och hälsa 200p
Matematik 100p
Naturkunskap50p
Religionskunskap50p
Samhällskunskap50p
Svenska/svenska som andraspråk200p

Programgemensamma ämnen, 600p

Hälsa 1100p
Hälsa 2100p
Människan100p
Vård och omsorg 1200p
Service och bemötande 2100p
Programfördjupning700p

Individuellt val, 200p

Trafikantkunskap100p
Service och bemötande 1100p
Gymnasiearbete100p

Kontakt

Kommunens servicecenter hjälper dig vidare för kontakt med den anpassade gymnasieskolan.

Servicecenter: 0225-340 00
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-08