Fortsätt till huvudinnehållet

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Här får du information om vad som gäller om du vill inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus.

Nej, du behöver inte något bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett befintligt bostadshus som ryms inom reglerna för Attefallsåtgärder för ytterligare bostad.
Du behöver i de flesta fall istället göra en anmälan.

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte göra någon anmälan för att inreda ytterligare en bostad som ryms inom reglerna för Attefallsåtgärder.

Undantag

Du behöver söka bygglov om bostaden ska inredas i byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänster

Du kan kontakta kommunens Servicecenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via e-tjänsten

Läs mer om hur du söker bygglov Hur får jag bygglov?

 

Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du redovisa befintlig byggnads placering.

Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar samt rumsfunktioner.

Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Tänk på att det kan krävas bygglov om du gör ändringar i fasaden.

Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du visa den nya bostaden i genomskärning och visa rumshöjden.

Här kan du se exempel på hur ritningar ska se ut

Kontrollplan Här finns exempel på hur en kontrollplan kan se ut

 

  • Eventuell konstruktionsritning skala 1:50. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter ska redovisas.
  • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten
  • Brandskyddsbeskrivning

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att inreda ytterligare en bostad. Läs mer om vad en kontrollansvarig är Kontrollansvariga – PBL kunskapsbanken – Boverket

På Boverkets hemsida kan du söka efter certifierade kontrollansvariga:

Certifierade via Rise

Certifierade via Kiwa

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-12