Fortsätt till huvudinnehållet

Hissar och andra motordrivna anordningar

Lagen ställer krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar.

Med motordrivna anordningar avses bland annat hissar, rulltrappor, rullramper, linbaneanläggningar, motordrivna portar, dörrar, galler, grindar, rörliga väggar, stationära sopsugar och sopskruvar. 

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss behöver du göra en anmälan.

Enklast är om du gör anmälan via vår e-tjänst  Tjänster – Hedemora kommun.

Blanketten/tjänsten heter Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Att byta hissmaskineri eller hisskorg som inte innebär påverkan på schakt är inte anmälningspliktiga åtgärder.

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar gäller både när de tas i bruk och löpande under anordningens brukstid.

Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras. Vid besiktning ska ett protokoll utfärdas och om anordningen har brister som har betydelse för säkerhet och hälsa ska protokollet skickas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Undantag

Motordrivna garageportar, grindar och liknande anordningar för enskilt bruk i anslutning till småhus är undantagna från besiktningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynsansvaret för att kraven på kontroll följs.

En motordriven anordning får inte användas om besiktningsprotokoll visar att kraven inte uppfylls. Om en hiss eller motordriven anordning används i strid mot bestämmelserna ska miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ta ut en sanktionsavgift.

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-26