Fortsätt till huvudinnehållet

Så kan du påverka planfrågor

Kvinnor, män, barn, företagare, turister, funktionshindrade – alla har vi olika syn på vår närmiljö. Med din medverkan blir planeringen bättre.

Som invånare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under framtagandet av sådana planer. Du har möjlighet att påverka planarbetet både vid detaljplanering och vid översiktsplanering.

Samråd och granskning är skeden i planprocessen när kommunen är skyldiga att ställa ut förslaget och ge möjlighet för berörda att lämna synpunkter. Vilka som är berörda kan vara begränsat när det handlar om en detaljplan medan en översiktsplan berör alla som är intresserade.

Du ska lämna dina synpunkter skriftligt antingen via brev eller e-post till miljö-och samhällsbyggnadskontoret.

Alla synpunkter som kommer in under samrådet sammanställs och besvaras i samrådsredogörelsen. Synpunkter som kommer in under granskningen samlas och besvaras i ett granskningsutlåtande. Något personligt svar på varje synpunkt skickas inte utan vill du se svaret du fått så får du ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet.

  • Lämna dina synpunkter i tid. Se till att de finns hos kommunen senast på det sista datum som har angetts.
  • Märk synpunkterna tydligt med vilken detaljplan de handlar om.
  • Lämna dina kontaktuppgifter. Vi behöver dina uppgifter för att kunna registrera dina synpunkter på rätt sätt, men även om vi behöver informera dig om något senare under planprocessen.

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda för granskning finns tillgängliga hos:

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27