Fortsätt till huvudinnehållet

Offentlig konst i Hedemora

Konsten i Hedemora kommuns offentliga rum består av såväl beställda offentliga utsmyckningar som industrihistoriska monumentala maskiner och minnesstenar.

Dessa finns i huvudsak i centrala Hedemora och i Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg. De offentliga utsmyckningarna i Hedemora kommun ska berika människors liv och hälsa, försköna offentliga miljöer och definiera Hedemorabygdens historia och samtid.

Centrala Hedemora

Granen Granen Skulptur i limträ av konstnären Krister Dahl, år 1981. Placerad utanför kommunhuset i Hedemora.
Kerstin Kerstin Skulptur i vattenkonst i Myntparken, av skulptören Nils Enberg i huggen granit, år 1946. Vandaliserad 2004, restaurerad och återinvigd på Kulturnatten 2016. Skulptören Mats Lodén utförde restaurationen. Kommunen har också en terrakottaskiss av verket.
Peder Svensson och slaget vid Brunnbäck Peder Svensson och slaget vid Brunnbäck Minnessten över Peder Svensson och slaget vid Brunnbäck år 1521. Minnesstenen restes 1922 av släktingar till Peder Svensson. Stenen står i nuvarande Peder Svenssons park vid Åshemsvägen.
Kurbits Kurbits Utsmyckning av gångtunnel vid järnvägsstationen av graffitikonstnären Benny Halldin 2020.
Silon Silon Stor emalj och järninstallation på silon vid riksväg 70 av Roland Backlund, färdigställd år 1996. Ska symbolisera de stora historiska näringarna i Hedemorabygden. Skogen, vattnet, kraften och drömmarna.
Fönster Fönster Skulptur i huggen sten och koppar av Åsa Herrgård, år 1989. Placerad vid biblioteket i Hedemora.
Karl Trotzig Karl Trotzig Porträttbyst i brons av Karl Trotzig utförd av skulptören Arvid Backlund, år 1939, på uppdrag av Föreningen Hedemora Gammelgård. Bysten donerades till Hedemora kommun samma år och bysten är placerad på en granitpelare på Hedemora Gammelgård. Bysten stals och vandaliserades i november 2020 och skall repareras.

Långshyttan

Bergsmannen Bergsmannen Skulptur i järn av konstnären Mats Lodén, år 2004. Placerad i Kesoparken.
Öppet Hus Öppet Hus Skulptur i rostfritt stål av Jörg Jeschke, år 2002. I samarbete och medfinansierat av Folkets Hus och Hedemora kommun. Placerad utanför Folkets Hus i Långshyttan.
Bessemerkonverter Bessemerkonverter Industriminne från järnframställningen vid hyttan. Placerad i Kesoparken.
Svänghjulet Svänghjulet Industriminne från trådvalsverket. Placerad i Brukshotellparken.
Trådvals Trådvals Industriminne från trådvalsverket. Placerad i Brukshotellparken.
Poesibänkar Poesibänkar 10 stycken poesibänkar med poesi från Bernt Bergström.

Vikmanshyttan

Ånghammare Ånghammare Industriminne. Den största ånghammaren på 3 ton från gamla industrin i Vikmanshyttan. Fler hammare finns uppställda vid Hembygdsgården.

Garpenberg

Gruvorna och skogen Gruvorna och skogen Skulptur i järn och trä av Thomas Hellström, år 1967. Placerad på gavelvägg på gamla skolans gymnastiksal. Den nya ägaren av fastigheten lät renovera verket år 2019.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-17