Fortsätt till huvudinnehållet

Hovranområdet

Pärlan i Hedemora kommun

Hovranområdet är ett fantastiskt våtmarksområde i Hedemora kommun. Området sträcker sig från Myckelby i norr till Grådö i söder, och utgörs av Dalälven, dess intilliggande sjöar, samt selsjön Hovran.

Området är unikt genom sitt läge. Tillgängligheten är på de flesta ställen god och delar av Hovran ligger stadsnära. På promenadavstånd från Hedemora centrum når man ett vackert och spännande område som är lämpligt både för rekreation och motion. Med cykel eller bil når man ännu fler vackra platser med sevärd natur.

Hovranområdet i sin helhet är utpekat både som biosfärområde och Ramsarområde, men endast mindre delar är formellt skyddade.

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet – en förstudie

Förstudien kartlägger området och föreslår åtgärder för bättre tillgänglighet och ökad attraktionskraft genom nya entréer, p-platser, besöksbyggnad, upprustning och kompletteringar av vandringleder, rastplatser, utsiktsplattformar och liknande. Även behov av röjning och förutsättningar för djurhållare att ha betesdjur i området tas upp. En kartläggning av behov av åtgärder i angränsande delar inom CW-området redovisas. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-16