Fortsätt till huvudinnehållet

Holmsjöarna

Stora och Lilla Holmsjön ligger mellan väg 270 och Dalälven, ca fyra km från Hedemora. Stora Holmsjön är inte särskilt stor, och Lilla Holmsjön är väldigt liten, mer som en liten avsnörning av Stora Holmsjön.

Eftersom sjöarna tar emot vatten från stora arealer jordbruksmark kring Skoga och Örängarna så är tillgången till näringsämnen stor. Sjöarna och dess närmaste omgivning har vuxit igen de senaste årtiondena. Strandängarna är helt förbuskade och idag kan man endast ana Stora Holmsjön från väg 270.

De igenvuxna strandängarna och intilliggand skogsdungar gör området idialiskt för sångare. Ska ni lyssna på nattsångare så är det här en lämplig lokal. Relativt vanliga observationer vid Holmsjöarna är bland annat rosenfink, vattenrall, gråhäger, gräshoppssångare, härmsåmgare, näktergal, m fl. Även rovfåglarna är vanliga. Duvhök, tornfalk, lärkfalk, hornuggla, och pilgrimsfalk är några av de arter som rapporterats.

Om välbehövliga restaureringsinsatser genomförs så kommer även en mängd andra arter att trivas vid Holmsjöarna, framförallt vadare och änder.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-16