Fortsätt till huvudinnehållet

Flacken

Flacken är en ytterst liten slättsjö som räddats från total igenväxning de senaste åren.  Innan restaurering syntes inte sjön från vägen, idag glittrar den i de omgivande betesmarkerna. Kor och får kommer att hålla sjöns omgivning öppen framöver. 

Tranor, gäss och svanar rastar i stora antal vid Flacken, främst under våren. De grunda bottnarna uppskattas av vadare. Även en del änder samt skrattmås trivs här.

Det finns ännu ingen anlagd parkering vid Flacken. Lämpligast parkerar du vid den gamla fallfärdiga ladan, där ett par bilar får plats. Utmed grusvägen i kurvan är det också möjligt att ställa sig, men se upp så att ni inte hindrar jordbruksmaskiner från att komma fram.

Sjöns vattennivå regleras dels med en munk, men nivån kan även sänkas under älvens nivå med hjälp av en pump. Tidigt på våren tillåts vattennivån stiga så att stora grunda bottnar bildas. I maj sänks nivån för att inte omgivande åkermark ska påverkas negativt.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-16