Fortsätt till huvudinnehållet

Hur går en utredning till?

När du vänder dig till socialtjänsten får du kontakt med en socialsekreterare som berättar hur en utredning går till. Om du vill ha hjälp och stöd görs en utredning, genom att socialsekreteraren ställer frågor om ditt missbruk och din livssituation i övrigt. 

Syftet med utredningen är att få en helhetsbild av din livssituation för att kunna erbjuda dig rätt behandling. Du har dessutom rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig och materialet förvaras på ett betryggande sätt.

Beslut

När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga. 

För mer information, kontakta socialtjänsten 0225-34 000

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-28