Fortsätt till huvudinnehållet

Planer och projekt

Kommunen har ansvaret att planera för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och att dagens behov uppfylls, utan att äventyra eller försvåra för de behov som kan väntas för framtiden.

Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och görs både på en översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser.

I planeringsprocessen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra genom ett öppet och demokratiskt tillvägagångssätt. Under dess gång har du som medborgare möjlighet att komma med idéer, synpunkter och påverka hur vår omgivning ska se ut i framtiden. Målet är en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och hållbar livsmiljö.

Här till höger hittar du information om översiktsplan, detaljplaner, områdesbestämmelser och strategiska dokument.

Där finns också information om pågående detaljplanearbeten, samt hur du går tillväga för att ansöka om planbesked.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27