Fortsätt till huvudinnehållet

Brygga

Om du planerar att bygga en brygga vid vattendrag eller sjö. Tänk på att en brygga kan kräva tillstånd både från kommunen och från Länsstyrelsen.

Vilka tillstånd krävs för en bygga?

En brygga för enskilt bruk kräver inte bygglov. Det är först när bryggan blir en hamn för fritidsbåtar som bygglovsplikten träder i kraft.

Det finns ingen definition i lagstiftningen på vad en hamn är, men gällande praxis säger att omfattning och antal båtplatser spelar roll (runt 12 platser). Om bryggan du ska uppföra ska vara till för flera båtar, ring gärna och stäm av med oss om det krävs lov.

Boverket – Hamnar för fritidsbåtar

Även om bryggan inte kräver bygglov kräver åtgärden en strandskyddsdispens om den ska utföras inom område med strandskydd.

Ring därför gärna oss för att se om det råder strandskydd där du tänkt placera bryggan.

Ansöka om strandskyddsdispens

 

Att arbeta i ett vattenområde, till exempel muddra eller bygga en pir eller en brygga, kallas för vattenverksamhet.

För att få genomföra en vattenverksamhet måste du äga vattenområdet eller ha tillstånd från fastighetsägaren. Det är också viktigt att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten.

En vattenverksamhet kan vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter, kommunen är endast remissinstans i dessa ärenden.

Läs mer om vattenverksamhet på Länsstyrelsens hemsida

Läs mer om muddring och annat arbete i vattenområde

Om tillstånd enligt ovan krävs och om det inte gör det, så kan åtgärden ändå kräva tillstånd för vattenverksamhet. Detta söks och hanteras av Länsstyrelsen.

Tillstånd för vattenverksamhet på Länsstyrelsens hemsida

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-09