Fortsätt till huvudinnehållet

Gatubelysning

Gatubelysning är en trygghetsfaktor för trafikanter och Hedemoras kommuninvånare. Berätta gärna om du saknar belysning eller om lampor har gått sönder.

I Hedemora kommun ersätter vi lamporna i gatubelysningen regelbundet och efter behov.

Två gånger per år inspekterar entreprenören belysningsområdena Hedemora, Långshyttan, Husby, Vikmanshyttan och Garpenberg. Övriga belysningsområden inspekteras en gång per år, under hösten. Vid dessa inspektioner byts alla trasiga lampor och mindre fel åtgärdas.

Enstaka trasiga lampor åtgärdas endast vid de årliga inspektionerna. Samtliga belysningsstolpar är märkta med en unik nummerkod som du kan ange vid felanmälan.

Nu kan du på ett snabbt och enkelt sätt rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö. Din anmälan skickas till vårt ärendehanteringssystem för snabbast möjliga hantering.

När gatubelysning inte fungerar

Omedelbar åtgärd:

  • Fel som utgör fara för liv och egendom
  • Fel på centrala styrsystem för tänd och släckning
  • Väsentliga gruppfel
  • Alla lampor släckta vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats

Övriga åtgärder hanteras inom 10 dagar.

  • Fem eller flera släckta eller blinkande intilliggande ljuskällor
  • Enstaka släckt lampa vid större vägkorsning

Enstaka trasiga lampor åtgärdas vid årliga inspektioner.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-25