Fortsätt till huvudinnehållet

Plats i förskola

Om du vill att ditt barn ska gå i en kommunal eller fristående förskola i Hedemora kommun ansöker du om plats i förskola via vår e-tjänst.

Hur du ansöker om plats via e-tjänst

För att kunna logga in och använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation.

I e-tjänsten får du tala om från när du vill ha plats och vid vilken förskola som du i första, andra och tredje hand du vill att ditt barn ska gå. När du väljer önskat startdatum, tänk på att de två första veckorna är avsatta för introduktion i förskolan och du som vårdnadshavare behöver då vara delaktig och tillgänglig.

Vill du byta förskola, ansöker du till den andra förskolan via samma e-tjänst.

Undantag

  • Om du inte har ett svenskt personnummer eller någon e-legitimation kan du kontakta kommunens servicecenter för att få en pappersblankett att fylla i.
  • Vill du att ditt barn ska gå på Snödroppen i Dormsjö utanför Garpenberg kontaktar du dem direkt utifrån informationen på Snödroppens webbplats.

Tacka ja eller nej till platsen

När du har ansökt om plats i förskolan får du ett svar i e-tjänsten om den erbjudna platsen. Du måste där tacka ja om du fortfarande vill ha platsen eller tacka nej till platsen.

Tackar du ja till platsen behöver barnet börja på förskolan vid överenskommet startdatum och du betalar också för platsen från detta datum. Har barnet inte börjat på förskolan inom två veckor från överenskommet startdatum återkallas placeringen.

Vill du flytta startdatumet då barnet ska börja behöver du göra en ny ansökan.

Introduktion i förskolan

När du har fått en plats till ditt barn på en av våra kommunala förskolor kontaktar förskolan dig via brev eller telefon ett par veckor innan startdatum.

Introduktionen (inskolningen) i förskolan är ofta det första mötet med förskolans utbildningsverksamhet för barn och vårdnadshavare. En god introduktion är grunden till tryggheten i förskolan för ditt barn och ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och dig som vårdnadshavare.

Introduktionssamtal

Innan introduktionen i förskolan påbörjas genomförs ett introduktionssamtal mellan dig som vårdnadshavare och förskolan. Beräknad tid för samtalet är cirka 1 timme och samtalet sker om möjligt utan barnets närvaro.

Om du inte behöver din plats

  • Om du inte behöver platsen till ditt barn behöver du säga upp den.
  • Uppsägningstiden är 30 dagar.
  • Har du plats i förskola men inte använt den under två månader så skrivs ditt barn ut från förskolan. Vid sommarledighet eller om barnet är sjukt en längre tid får man ha kvar sin plats.
  • Tänk på att säga upp din plats när ditt barn slutar i förskolan för att börja i förskoleklass.

Det är den myndighet som är ansvarig för det familjehemsplacerade barnet som ska ansöka om plats på förskolan. Ansök om förskola för barn i familjehem via vår blankett.

Bor ditt barn växelvis i två kommuner, har bildningsnämnden i Hedemora beslutat att det inte är tillåtet att ha förskoleplats i båda kommunerna. Ditt barn har endast rätt till en plats i förskolan i den ena kommunen.

Har vi rätt uppgifter om er

Du som vårdnadshavare har skyldighet att lämna korrekta uppgifter till Hedemora kommun.

    • Hedemora kommun har rätt att begära uppgifter om vårdnadshavares arbete och studier.

    • Rektor kan vid behov begära intyg om aktuell sysselsättning från arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Om det är fler som önskat plats på en förskola än vad det finns lediga platser, behöver Hedemora kommun avgöra vilka av barnen som ska få plats på förskolan.

Läs mer i Regler för förskoleplacering, om vad som gäller och hur urvalet går till.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-02