Fortsätt till huvudinnehållet

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Det betyder alla barn ska gå i skolan från höstterminen det år de fyller sex år.

Skolval

Ska ditt barn börja i förskoleklass till hösten, kan du ansöka om skolplacering i någon av Hedemora kommuns förskoleklasser, via vår e-tjänst.

Skolvalsperioden

Skolvalsperioden är i början av året och vi skickar ut information om när det är dags att söka. Alla ansökningar som kommer in till oss går vi igenom samtidigt, efter att skolvalsperioden är avslutad.

Rangordna dina val

I din ansökan får du rangordna tre skolor som du vill ha placering i, det betyder att du först skriver den skola du helst vill ha placering vid och därefter de andra i den ordning du vill ha dem.

Plats i annan skola än våra kommunala

Om du vill ha plats i en annan skola än Hedemoras kommunala skolor, behöver du ansöka direkt till den skolan. ”Annan skola” finns med som alternativ i vår e-tjänst för att du ska kunna meddela Hedemora kommun att du även har ansökt till en annan skola.

Beslut

När alla ansökningar har gåtts igenom skickar vi ut ett beslut ut till alla vårdnadshavare. Där står det vilken skola barnet har fått placering vid.

Om inget val görs

Om barnet är skrivet i Hedemora kommun och vårdnadshavarna inte gör något val kommer ändå barnet att bli placerad på en skola som ligger nära hemmet.

Du behöver inte tacka ja eller nej

Men om ditt barn får en plats i en kommunal skola som ni inte kommer att använda meddela våra skolplaceringshandläggare via kommunens servicecenter.

Elever sitter vid sina bänkar i klassrum

men ändå vill gå i någon av Hedemoras kommunala skolor ansöker du via e-tjänsten Skolplacering i förskoleklass eller grundskola – ansökan

Om du vill söka om skolplacering i en annan kommun än Hedemora så följer du den kommunens sätt att ansöka.

Om du och din familj har skyddad adress och har ett beslut om sekretessmarkering kan ni inte göra en ansökan via e-tjänsten. Ni behöver då i stället kontakta handläggare på Bildningsförvaltningen via kommunens servicecenter.

Servicecenter: 0225-340 00

E-post: kommun@hedemora.se

Om ni ska flytta till en annan kommun kontaktar ni rektorsexpeditionen på ditt barns skola, så skriver de ut eleven.

  • Om det är fler som söker till skolan än det finns platser, så kommer kommunen att välja ut de som får plats.
  • Om ni är två vårdnadshavare till barnet måste båda godkänna ansökan om skolplacering för att den ska vara giltig.
  • Vill ni ansöka till en friskola, eller en skola i någon annan kommun än Hedemora, ska ni kontakta den skolan direkt.

Läs mer i Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och vid grundskola.

 

Vanliga frågor

Skolvalet är en period då vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass till hösten kan ansöka om skolplacering på någon av Hedemoras kommunala skolor. Alla ansökningar som inkommer under perioden handläggs samtidigt efter att ansökan till skolvalet har stängt.

När alla ansökningar har handlagts skickas ett beslut ut till alla vårdnadshavare. Där står det vilken skola barnet har fått placering på.

Nej, men ansökan måste sändas och signeras av barnets samtliga vårdnadshavare innan skolvalet stänger.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett skolval för ditt barn i skolvalet, antar kommunen att du vill att ditt barn ska gå i den skola som ligger i ert upptagningsområde.

Skolornas upptagningsområden

 

Det går inte att tacka nej till en skolplacering i skolvalet, men beslutet om skolplacering är inte bindande.

Om ditt barn får en skolplacering som ni inte planerar att utnyttja, kontakta då skolans rektor.

Om ni ångrar er medan skolvalsperioden fortfarande håller på, går ni in på e-tjänsten Skolplacering i förskoleklass eller grundskola – ansökan och gör en ny ansökan.

Den gamla ansökan kommer sedan att tas bort.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-08