Fortsätt till huvudinnehållet

Förändra marknivån på din tomt

Inom områden med detaljplan krävs det oftast marklov för schaktning eller fyllning om du ändrar marknivån mer än +/- 0,5 meter.

Det kan även krävas marklov för trädfällning. Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område, men inom områdesbestämmelse kan det finnas marklovsplikt. Tänk på att det kan krävas tillstånd från annan myndighet.

Ansök om att göra ändringar på din mark

Via kommunens e-tjänster kan du ansöka om marklov. Då blir ditt ärende registrerat fortare och vi kan påbörja handläggningen.

Om du inte kan ansöka via e-tjänster kan du höra av dig till kommunens servicecenter för att ansöka på en blankett istället.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-08