Fortsätt till huvudinnehållet

Livsmedelsverksamhet

Du som driver en livsmedelsverksamhet ansvarar för att dina livsmedel är säkra att äta, att de är rätt märkta och att de håller den kvalitet som utlovas. Livsmedel är inte bara mat. Drycker, kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

Det är vi på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora kommun som ansvarar för att kontrollera att alla verksamheter i kommunen följer livsmedelslagstiftningens krav. Vårt uppdrag är att bedriva tillsyn, det vill säga kontrollera att du som livsmedelsföretagare följer de lagar och regler som finns, för att ingen ska bli sjuk eller vilseledd av den mat som du serverar eller säljer. Det på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som består av folkvalda politiker.

Vi behöver din information

För att vi ska kunna bedriva en effektiv livsmedelskontroll krävs att vi har uppdaterad information om just din verksamhet. Därför är det viktigt att du i god tid informerar oss om att du ska starta en livsmedelsverksamhet, göra en förändring i din livsmedelsverksamhet eller avsluta den helt. Det spelar ingen roll om du driver verksamheten i vinstsyfte eller inte.

Om du behöver hjälp att fylla i uppgifterna kan du kontakta Hedemora kommuns servicecenter.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-11