Fortsätt till huvudinnehållet

Familjehem, kontaktperson, jourhem

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna kan behöva stöd av en annan familj eller person.

Stödet kan vara under en kortare eller längre period och vara allt från några enstaka träffar med en annan person till att flytta till en annan familj. 

Familjehem

När barn och ungdomar inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj. Det kan vara under en kortare period för att därefter flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. I andra situationer växer barnet upp i sitt familjehem och bor kvar där till dess att de blir vuxna och flyttar till eget boende.

Jourhem

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver flytta akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet utreder socialtjänsten omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet långsiktigt. Barnet/ungdomen bor en kortare tid i jourhemmet, tills det antingen kan flyttas hem till sin familj igen eller tills barnet/ungdomen placeras i till exempel ett familjehem.

Kontaktfamilj

Ibland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder. Då kan en annan familj hjälpa till att ta hand om andras barn och unga, till exempel en helg i månaden. Barnet vistas ofta i sin kontaktfamilj under kortare men återkommande perioder.

Kontaktperson

Barn och unga som har svårigheter att själv ta sig för saker, känner sig ensamma eller behöver en förebild kan få stöd av en kontaktperson. Kontaktpersonen är en person som träffar barnet eller ungdomen regelbundet för olika kortare aktiviteter.

Är du nyfiken på att bli kontaktperson?

Är du intresserad av att hjälpa?

Hur ser det ut i din familj? Finns det tid, omtanke, och kärlek som räcker för fler barn? Det finns många barn/ungdomar som väntar på att få stöd och behöver lämna sin egen familj för en tid. 

Här kan du lämna en intresseanmälan för att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson 

Har du frågor om de olika uppdragen kan du kontakta en familjehemssekreterare och/eller socialtjänsten på telefon 0225-340 00.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-11