Fortsätt till huvudinnehållet

Attefallshus

Vad gäller om jag vill bygga ett Attefallshus, komplementbostadshus och komplementbyggnad

Ska du bygga ett attefallshus måste du anmäla det till kommunen och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Du får bygga en eller flera så kallade attefallshus i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Du kan använda byggnaderna som komplementbostadshus eller som garage, förråd, bastu, enkel gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad). Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga attefallshus på din fastighet får vara högst 30 kvadratmeter.

Enklast är om du använder vår e-tjänst   e-tjänster

Du kan kontakta kommunens Servicecenter om du vill ansöka via blankett istället för via e-tjänsten.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov Hur får jag bygglov?

 

 • En situationsplan – en karta över tomten med befintliga byggnader utmärkta. Ny- eller tillbyggnad ska ritas in och måttsättas på situationsplanen. Avstånd till tomtgräns är särskilt viktigt att det framgår. En situationsplan kan beställas från kommunens servicecenter.
 • Planritning – Måste vara ”möblerad”
 • Fasadritning över alla fyra sidor.
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan

Här kan du se exempel på de olika ritningarna  Ritningar vid bygglovsansökan och bygganmälan

Ritningarna måste vara skalenliga.

Här finns exempel på hur en kontrollplan kan se ut 

 • du måste placera byggnaderna minst 4,5 meter från tomtgränsen till en granne
 • vill du placera den närmare än 4, 5 meter måste du ha grannens skriftliga godkännande på samtliga ritningar
 • avståndet till en tomtgräns mot en gata måste vara minst 4,5 meter
 • byggnaderna får ha en nockhöjd på maximalt 4 meter
 • ett Attefallshus som används som bostadshus måste uppfylla gällande krav på tillgänglighet
 • du måste ha bygglov om de befintliga byggnaderna är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller om de ingår i en sådan miljö.
 • du behöver också bygglov om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för byggnaden

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-06-03