Fortsätt till huvudinnehållet

Fördjupade översiktsplaner

För vissa områden inom kommunen kan en fördjupad redovisning av översiktsplanen behöva genomföras.

En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg tas då fram där man tittar mer detaljerat på hur området ska användas, utvecklas och bevaras. Varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet.

Ytterligare frågor och uppgifter kring kommunens fördjupning av översiktsplan kan ställas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Aktuella och antagna fördjupningar av översiktsplanen i Hedemora kommun

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-04-13