Fortsätt till huvudinnehållet

Ändring av detaljplan för Kruthusbacken, Kloster 1:19

Förslag till ändring av detaljplan antogs av kommunfullmäktige 17 oktober 2023. Detaljplaneändringen vann laga kraft 7 november 2023.

Syftet med ändring av detaljplanen

Syftet med planändringen är att möjliggöra för avstyckning av fler fastigheter med möjlighet till egen trädgård. Enligt gällande plan får området bestå av en fastighet med fem bostadslägenheter. Marken kring byggnaderna ska vara gemensam och användas till hushållsodling, som betesmark eller som äng.

Förslag till ändring av detaljplan antogs av kommunfullmäktige 17 oktober 2023. Planändringen vann lag kraft 7 november 2023.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-13