Fortsätt till huvudinnehållet

Kartor och geografisk information

På den här sidan får du koll på Hedemora kommuns kart- och mätningstjänster och kan läsa mer om de kartor och mätningstjänster som vi erbjuder.

Beställningar av kart- och mätningstjänster görs via kommunens e-tjänster. Tjänsterna debiteras enligt kommunens plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.

Vilken karta behöver du?

När du till exempel söker bygglov eller ska göra en bygganmälan behöver du kartunderlag till din ansökan. För att undvika onödiga kostnader är det bra om du först kontrollerar vilken kartprodukt du behöver innan du gör din beställning.

Kartor som du kan beställa av kommunen

När du till exempel söker bygglov eller ska göra en bygganmälan behöver du kartunderlag till din ansökan. För att undvika onödiga kostnader är det bra om du först kontrollerar vilken kartprodukt du behöver innan du gör din beställning. Kontrollen gör du enklast via kommunens byggenhets checklistor för att göra en komplett anmälan eller ansökan om att bygga nytt, ändra och riva.

När du ska bygga nytt, exempelvis ett nytt bostadshus eller industrilokal, behövs en nybyggnadskarta. Kartan används för att upprätta en situationsplan när du ansöker om bygglov för nybyggnation. Kartan är ett hjälpmedel för både dig och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid bygglovsprövning.

Du beställer nybyggnadskarta via kommunens e-tjänst för beställning av kartprodukter. Kartan skickas alltid till dig som en pdf-fil. I e-tjänsten kan du även välja om du vill ha kartan i ett annat digitalt format eller som papperskopia.

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta behöver fältarbete utföras på din fastighet av kommunens mätningsingenjör.

Vår handläggningstid för att få en nybyggnadskarta är cirka 20 arbetsdagar. Vi tar ut en avgift för beställd karta enligt Hedemora kommuns plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.

Förenklad nybyggnadskarta används till exempel när du söker bygglov för mindre tillbyggnader och vid bygge av carport, garage, Attefallshus och andra komplementbyggnader. Kartan är ett hjälpmedel för både dig som söker bygglov och för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som prövar din ansökan.

Du beställer förenklad nybyggnadskarta via kommunens e-tjänst för beställning av kartprodukter. Kartan skickas alltid till dig som en pdf-fil. I e-tjänsten kan du även välja om du vill ha kartan i ett annat digitalt format eller som papperskopia.

För att kunna ta fram en förenklad nybyggnadskarta behöver fältarbete utföras på din fastighet av kommunens mätningsingenjör.

Vår handläggningstid för att få en förenklad nybyggnadskarta är cirka 20 arbetsdagar. Vi tar ut en avgift för beställd karta enligt Hedemora kommuns plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.

En tomtkarta visar en viss fastighet. Kartan innehåller byggnader, plana detaljer motsvarande primärkartans innehåll, vägar, fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, gränspunkter, rättighetsgränser.

Du beställer baskartan via kommunens e-tjänst för beställning av kartprodukter. Kartan skickas alltid till dig som en pdf-fil. I e-tjänsten kan du även välja om du vill ha kartan i ett annat digitalt format eller som papperskopia.

Vid framtagande av baskarta genomförs inget fältarbete av mätningsingenjör på din fastighet. Kartan innehåller endast information från kommunens kartdatabas.

Vår handläggningstid för att få en tomtkarta är cirka 1-2 arbetsdagar. Vi tar ut en avgift för beställd karta enligt Hedemora kommuns plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.

Kartutdrag kan användas till exempel för att skissa på egna idéer. Kartan visar översiktligt en viss fastighet med byggnader, plana detaljer motsvarande primärkartans innehåll, vägar, fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, gränspunkter, rättighetsgränser.

Kartutdraget tas fram genom en kartexport ur kommunens interna webbkarta. Inget fältarbete utförs av kommunens mätningsingenjör. Skalriktighet garanteras inte.

Du beställer kartutdrag via kommunens e-tjänst för beställning av kartprodukter. Kartan skickas till dig som en pdf-fil.

Vår handläggningstid för att få ett kartutdrag är cirka 1-2 arbetsdagar. Kartutdraget är avgiftsfri.

Grundkartan används främst som underlag vid framtagande av detaljplan. Kartan innehåller detaljer motsvarande primärkartans innehåll, detaljer beställda av planarkitekten, fastighetsbeteckningar, fastighetsgränser, gränspunkter, rättighetsgränser.

Du beställer grundkarta via kommunens e-tjänst för beställning av kartprodukter. I e-tjänsten kan du även välja vilket format som kartan ska levereras i.

Kommunen tar ut en avgift för beställd karta enligt Hedemora kommuns plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-04-03