Fortsätt till huvudinnehållet

Byta takmaterial

Om du vill byta takmaterial kallas det för fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Ja, du behöver bygglov om det nya taket innebär en väsentlig ändring av fasaden. Det krävs en bedömning i varje enskilt fall. Även en mindre ändring kan anses vara en väsentlig ändring om byggnaden eller bebyggelseområdet är utpekat som särskilt värdefullt.

Undantag:

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att byta takmaterial.

Mer information i Boverkets kunskapsbank: Boverkets information om bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänster

Du kan höra av dig till kommunens Servicecenter om du vill göra din ansökan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. Hur får jag bygglov?

Situationsplan i skala 1:500. På situationsplanen ska du visa vilken byggnad vars tak berörs av ändringen.

Fasadritning i skala 1:100.

Förslag till kontrollplan. Här finns exempel på hur en kontrollplan kan se ut

Foto på byggnaden

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-19