Fortsätt till huvudinnehållet

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Du som är inskriven eller på Arbetsförmedlingen kan få stöd på arbetsmarknadsenheten som erbjuder många sysselsättningar.

Kommunen samarbetar även med Försäkringskassan och skolan för att öka dina möjligheter att komma närmare en egen försörjning.

Stöd och vägledning

Hos oss på arbetsmarknadsenheten erbjuder vi individuell coaching, hjälp att skriva ett CV.

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att du ska få så bra service som möjligt. Kom gärna med förslag och idéer hur vi kan möta just dina behov för att du ska etablera dig på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten i Hedemora ligger på Kraftgatan 8. För mer information kontakta Hedemora kommuns servicecenter, telefon: 0225-340 00, e-post: kommun@hedemora.se.

Arbetsmarknadsenhetens handläggare hjälper dig till praktik eller arbetsträning. Det kan vara inom olika kommunala verksamheter eller arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter. Arbetsmarknadsenheten kan även hjälpa till med praktik ute på företag runt om i Hedemora. I arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter så som MiniMaxi, Tvättboa och Städenheten kan du på ett lugnt och individuellt anpassat sätt få möjligheten att prova på att arbeta.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stötta och hjälpa individer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Syftet med verksamheten är att individen ska kunna komma ut i arbete eller studier. Vi anordnar även feriearbete för ungdomar från årskurs 9.

Samarbetspartners för Arbetsmarknadsenheten:
Kraften      Kraften uppdragsblankett
Socialtjänsten
Arbetsförmedlingen
Gymnasiet
Högskolan Dalarna
Dalavux
Region Dalarna

Mini Maxi Utvecklingscenter är till för arbetslösa individer som av olika orsaker hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Målgruppen är kvinnor och män mellan 16 – 65 år.

Arbetstagare till verksamheten anvisas i huvudsak av Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
Vi samarbetar med Arbetsmarknadsenheten, Kraften, Försäkringskassan, Lärcentrum, Skola och Frivården.

Vi erbjuder

 • En individuellt anpassad arbetsplan
 • Arbetsträning och praktikplatser inom olika områden
 • Social ekonomisk planering
 • Social färdighetsträning
 • Motivations och stödsamtal
 • Friskvård
 • Möjligheter att gå vidare till utbildning, arbete och egen försörjning

Mini Maxi har också ansvaret för verkställandet av påföljden ungdomstjänst (20-150 timmar) som unga lagöverträdare i åldern 15-18 år kan dömas till.

Verkstad

Mini Maxi – cykelvagnen

Liva-vagnen

Du som är pensionär, 68 år och äldre, har möjlighet att få hjälp med vissa arbetsuppgifter i ditt hem som skulle kunna medföra risk för din egen säkerhet.

Fixartjänsten hjälper till bl.a. med följande:

 • Byta glödlampor, säkringar, batterier.
 • Sätta upp tavlor.
 • Fästa lösa el-sladdar.
 • Sätta upp och ta ner gardiner.
 • Hämta saker från källare/vind.
 • Flytta mindre möbler.
 • Smörja lås, dörrar m.m.

Hjälpen är avgiftsfri upp till en timme per tillfälle, därefter debiteras 200kr per timme. Eventuellt material bekostas och tillhandahålls av dig själv.

Ni har även möjlighet att få hjälp med att köra sorterat avfall till återvinningscentralen. Det kostar 100 kr per tillfälle och faktureras i efterhand till dig.

Kontakta Servicecenter för mer information och boka tjänst: 0225-34 000

Nygammalt – Second Hand butik

Nygammalt är en del av Mini Maxi och skapar en meningsfull sysselsättning för personer som av olika anledning hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Butiken är öppen för allmänheten, välkommen att besöka oss på Kraftgatan 8 i Hedemora.

Öppettider 

Måndag 10:00-16:00
Tisdag 10:00-16:00
Onsdag 10:00-16:00
Torsdag 10:00-18:00
Fredag stängt

Butiken stängd måndag 11 och 18 december.
Julstängt från 21 december till 8 januari.

Telefon: 0225-347 05

Nygammalt på Facebook

Du som är pensionär, 68 år och äldre, har möjlighet att få hjälp med vissa servicearbeten i ditt hem.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Gräsklippning
 • Snöröjning
 • Sandning
 • Häckklippning
 • Sopkörning


Följande tjänster utför vi åt kommunens förvaltningar:

 • Skottning, sandning av trappor
 • Rekonditionering av kommunens leasingbilar
 • Hämtning av källsorterat avfall
 • Transport och flytt av kontor/verksamhet
 • På uppdrag av Hedemora Energi källsorteras/fragmenteras kasserade möbler
 • Skötsel av fornminnesplatser
 • Skogsvård
 • Intern postdistribution
 • Distribution av städmaterial

Tjänsterna är avgiftsbelagda

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-29