Fortsätt till huvudinnehållet

Vision och mål

Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det?

Hedemora kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att bo och verka i. 
Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling där kreativitet och nya idéer ger riktning mot framtiden. 
I Hedemora kommun genomsyrar hållbar utveckling all verksamhet och långsiktig planering.

Övergripande mål för Hedemora kommun

Övergripande målen antagna av kommunfullmäktige 2020-11-24

Läs mer om de visionen och de övergripande målen i Mål och budget

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-16