Fortsätt till huvudinnehållet

Vision Hedemora 2038

Här presenterar vi Hedemora kommuns vision och mål.

Vision

Hedemora kommuns vision.

”Hedemora är en växande, attraktiv och trygg kommun att bo och verka i. I vår
kommun behövs alla och vi hjälps åt för att göra varandra bättre och utveckla
ett hållbart samhälle. Alla invånare, medarbetare, näringsliv och föreningsliv
har en viktig roll och vi tar oss an framtiden med stor tillförsikt, vi gör det
tillsammans.”

Övergripande mål för Hedemora kommun

Ett av Hedemora kommuns övergripande mål: År 2038 är vi 17 500 innevånare i kommunen

”År 2038 är vi 17 500 innevånare i kommunen”

”Vi kan erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer. Vi strävar ständigt efter att förbättra
skola, vård och omsorg genom att främja innovation, samarbete och hög kvalitet för att möta
innevånarnas behov på bästa möjliga sätt”.

Ett av Hedemora kommuns övergripande mål: Vi är en attraktiv arbetsgivare med hög ambition

”Vi är en attraktiv arbetsgivare med hög ambition”

”Vi bedriver ett attraktivt utvecklingsarbete där vi tar vara på varandras erfarenheter och
kunskaper som genomsyrar kommunkoncernens verksamheter. Vi förbättras, utvecklas och tar
ansvar och hjälps åt för att öka och ändra vår kompetens i takt med att omvärldens krav och
förväntningar förändras”.

Ett av Hedemora kommuns övergripande mål: Vi har en god ekonomisk hushållning och tar ansvar för kommande
generationers möjligheter att finansiera välfärden

”Vi har en god ekonomisk hushållning och tar ansvar för kommande
generationers möjligheter att finansiera välfärden”

”Vi är en kostnadsmedveten- och effektiv kommun där vi hanterar skattepengar klokt och
varsamt och där nyttan för innevånarna ytterst avgör hur vi prioriterar och vi förbrukar inte mer
resurser än vi har. Vi har god ekonomisk ordning och tillämpar ett effektivt resursnyttjande inom
varje bolag, nämnd, förvaltning och enhet”.

Ett av Hedemora kommuns övergripande mål: Hedemora kommun är en trygg plats att bo, verka i och besöka

”Hedemora kommun är en trygg plats att bo, verka i och besöka”

”Vårt brottsförebyggande- och säkerhetsarbete ska bidra till ökad trygghet i kommunen. År 2038
ska Hedemora kommun vara Dalarnas tryggaste kommun för boende, företag och besökare”.

Ett av Hedemora kommuns övergripande mål: Vi har en god förvaltningskultur

”Vi har en god förvaltningskultur”

”Vi genomför våra uppdrag på ett strukturerat, demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt.
Tillsammans motverkar vi oegentligheter samt säkerställer grundläggande friheter och
medborgarnas förtroende för kommunen”

Övergripande målen antagna av kommunfullmäktige 2023-11-21.

Läs mer om de visionen och de övergripande målen i Mål och budget.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-18