Fortsätt till huvudinnehållet

Organisation och politik

Kommunen ansvarar för många verksamheter och funktioner i samhället som vi som bor här behöver, till exempel skola, äldreomsorg, bostäder, vägar och beredskap om något händer.

Kommunens organisation består av förtroendevalda politiker som väljs vart fjärde år och av anställda tjänstepersoner som gör verklighet av de politiska besluten.

Kommunorganisationen består av fyra förvaltningar och till dessa fyra politiska nämnder, samt jävsnämnd och valnämnd. Kommunfullmäktige är kommunens högst styrande politiska organ.

I Hedemoras kommunkoncern ingår tre helägda bolag.

Hedemora kommuns organisation

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-07-02