Fortsätt till huvudinnehållet

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda olika former av stöd och service utifrån dina behov. 

En funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Nedsättningen kan vara av olika grad och påverka livet olika mycket.

Hjälpen och stödet ska syfta till att ge förutsättningar för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Stödet är frivilligt och bygger på den enskilde individens behov.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-10