Fortsätt till huvudinnehållet

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Den som är underårig eller som själv har en förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. Överförmyndaren gör en lämplighetsprövning av den som vill bli god man eller förvaltare. I lämplighetsprövningen ingår att inhämta uppgifter från kronofogdemyndighetens register, Rikspolisstyrelsens belastningsregister och kommunens socialregister.

Som anhörig kan du vara god man eller förvaltare för din närstående om du anses lämplig. Du står under Överförmyndarens tillsyn och samma regler gäller alla gode män och förvaltare oavsett om man är anhörig eller utomstående.

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Välkommen att lämna Din intresseanmälan till V-Dala överförmyndarkansli, Box 201, 776 28 Hedemora

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-06