Fortsätt till huvudinnehållet

För dig som är förtroendevald

Informationen på den här sidan vänder sig till politiker i kommunfullmäktige och nämnder.

Läsplatta och e-postadress

När du blivit vald till kommunfullmäktige eller en nämnd kommer du få information från ledningsstöd om möjligheten att låna en läsplatta för att kunna läsa handlingar och protokoll samt hantera din e-post.

I Hedemora har varje förtroendevald en hedemora.se-adress. Ditt namn i e-postadressen grundar sig på folkbokföringens uppgifter och den förtroendevalda får oftast sin mailadress uppbyggt på förnamn.efternamn@hedemora.se.

Logga in till din e-post och Ciceron Assistent

Din e-post kommer du åt via Microsoft Office.
Logga in: portal.office.com

Fyll i hela din e-postadress och ditt Hedemora-lösenord.

Ledamöter och ersättare i nämnder och utskott samt de som har insynsplats i nämnd tar del kallelser genom att logga in i Ciceron Assistent: Logga in i Ciceron Assistent.

Ändra lösenord

Om du glömt ditt lösenord eller vill byta lösenord till hedemora.se-adressen, så gör du det med hjälp av ditt BankID.

Logga in: Hantera lösenord

Det politiska uppdraget i Hedemora kommun

Det finns en handbok för dig som är förtroendevald i Hedemora kommun. I den hittar du bland annat information om Hedemora kommuns organisation, om hur ett sammanträde går till och vad som gäller vid studiebesök av kommunens verksamheter.

Ladda ner: Handbok för förtroendevalda i Hedemora kommun

Kommunfullmäktige har antagit etiska regler som ska gälla för de förtroendevalda i Hedemora kommun: Här kan du läsa om vilka de etiska reglerna är .

Som förtroendevald har man rätt till ersättning, se Bestämmelser om ersättning för Hedemora kommuns förtroendevalda som du finner här i kommunens författningssamling.

Motioner och medborgarinitiativ
Som ledamot i kommunfullmäktige har du möjlighet att lämna motioner. Du kan ta del av en lista med motioner som har lämnats in de senaste åren. Vill du läsa inkomna motioner i dess helhet kontakta staben via e-post: kommun@hedemora.se eller telefon 0225-340 00.

Lista över inkomna motioner – i pdf-format

Medborgare kan lämna medborgarinitiativ. Medborgarinitiativ presenteras för kommunfullmäktige. Ledamöter i fullmäktige har därefter möjlighet att utifrån inlämnade initiativ/förslag, stödja förslaget genom att skriva en motion i ärendet. Lista över inkomna medborgarinitiativ, se sidan Medborgarinitiativ.

När du slutar ditt uppdrag

När du slutar ett uppdrag som förtroendevald ska du återlämna din läsplatta till IT-avdelningen som ansvarar för att återställa plattan. Tänk på att så snabbt som möjligt lämna tillbaka din platta eftersom den ska vidare till nästa person.

Har du frågor?

Vid frågor kring funktioner och hantering av läsplatta och liknande kontakta sekreterare i fullmäktige eller i den nämnd som du sitter med i.


Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-22