Fortsätt till huvudinnehållet

Lekplatser och parker

Runt om i Hedemora kommun finns 14 kommunala lekplatser. Hedemora kommun ansvarar för de flesta men några få underhålls av vägföreningar.

Utöver de kommunala finns ett antal lekplatser i anslutning till skolor och bostadsfastigheter. För flertalet av dessa ansvarar AB Hedemorabostäder eller Hedemora kommunfastigheter AB

Ovan nämnda lekplatser besiktigas årligen och utifrån besiktningsresultatet åtgärdas eventuella fel och brister. För alla privata lekplatser ansvarar respektive fastighetsägare. Dessa lekplatser har kommunen inget ansvar för.

I Sveaparken finns kommunens största lekplats. Själva lekplatsen renoverades under 2022.

Här finns en stor lekställning med många funktioner, till exempel tubrutsch och klätternät. Dessutom finns studsmatta, gungor, snurr- och gunglek, släntrutsch, sandlåda och linbana. Det finns kompisgunga, gungor för både mindre och större barn, samt för barn med funktionsvariation.

Ytan kring lekställningen, studsmattan och gungställningen är tillgänglighetsanpassad, liksom delar av själva lekställningen.

Invid lekplatsen finns en hinder- och motorikbana som passar för det något större barnen.

En fin plan för beachvolleyboll är placerad i anslutning till lekplatsen.

För de som vill fika, äta eller kanske grilla finns bord, vindskydd och grill. Tillgång till ved garanteras inte.

Sveaparken hittar du i centrala Hedemora mellan Borganäsvägen och Sturegatan

På denna lilla lekplats finns ett litet lektorn, gungor och gunglek, samt en sandlåda. Den låga hängbjörken vars grenar går ända ner till backen utgör även den ett spännande och roligt inslag i lekplatsen.

Vid bänkbordet kan man vila eller fika.

Lilla Mullbacken hittar du på Tvikstaområdet vid Åkervägen 5-7

Lekplatsen försågs med ny utrustning 2020.

Här kan barnen leka i klätterställningen, åka rutschkana, gunga, rida på gungdjur eller leka i sandlådan.

Intill lekplatsen finns en grusplan för fotboll, brännboll eller andra aktiviteter. Vintertid spolar ideella krafter en isbana för allmänheten att åka skridskor på.

Stora Mullbacken hittar du i hörnet av Tvikstavägen/Kraftgatan/Vallvägen

Vid lekplatsen på Svedjan finns ett lektorn med rutschkana, klätterställning, gungor, gungdjur, basketkorg och sandlåda.

Vissa somrar betar får i den intilliggande hagen.

Lekplatsen når du via gångvägen mellan Grenvägen 8 och Grenvägen 10

På Åhagens stora grönområde finns en mindre lekplats utrustad med gungor, gungdjur, gungbräda, klätterställning med rutschkana, samt en sandlåda.

På de stora gräsytorna kring lekplatsen finns goda möjligheter till olika aktiviteter.

Lekplats Gärdet når du via gångvägen mellan Drevgatan och Dragonvägen

Mitt på bostadsområdet Tallåkern ligger denna lekplats.

Lekplatsen är framförallt för mindre barn, men större barn kan gunga och spela fotboll.

I övrigt finns babygunga, liten rutschkana, gungdjur och sandlåda.

Lekplatsen hittar du vid Buntmakargatan

Den här lekplatsen hittar du på övre Emaus. Lekplatsen försågs med ny utrustning för både större och mindre barn under år 2020.

Klätterställning med rutschkana, gungor, babygunga, gungdjur, liten rutschkana samt sandlåda kan aktivera de flesta barn.

Omkringliggande gräsytor lämpar sig väl för olika bollsporter, kullerbyttor eller blandade småhopp.

Lekplatsen hittar du mellan Linvägen och Kornvägen

Innanför hyreshuset vid Sturegatan återfinns en liten lekplats. Här finns gungor för barn i olika åldrar, gungdjur samt en sandlåda.

Vill man göra en spännande utflykt finns skogspartiet Tallmoren på andra sidan hyreshuset. Här kan barnen bygga kojor och leka i flera timmar.

Lekplats Gläntan når du enklast om du åker in via Stigen

Mellan Åsgatan och Rosendalsvägen finns en liten lekplats utrustad med gungor, babygunga, sandlåda samt klätterställning med rutschkana.

Dessutom finns en liten asfalterad cykelbana.

Denna lekplats ligger i Västerby.

Lekplatsutrustningen är av äldre modell och utgörs av gungor, lekhus, lektorn med rutschkana och en sandlåda.

Intilliggande skogsparti ger möjlighet till fantasifulla äventyr.

Lekplatsen hittar du mitt emot Jaktstigen 20 i Västerby

Mellan Lindvägen och Hagvägen i Västerby finns denna lekplats inramad av staket.

Här kan barnen göra volter i volträcken, gunga, klättra och åka rutschkana.

Intill lekplatsen har bostadsområdet ordnat med tennisplan och bouleplan.

OBS! Sommartid bor solitärbin i lekplatsens grusyta. Dessa är snälla och ska inte förväxlas med jordgetingar. Bina pollinerar växter i närliggande trädgårdar.

I närheten av kuppdammen återfinns en av Garpenbergs lekplatser.

För tillfället finns endast en klätterställning samt en gungställning att leka i.

Lekplatsen sköts av vägföreningen i Garpenberg.

Denna lekplats ligger i korsningen Granvägen/Backgårdsvägen i Garpenberg.

Lekplatsen är utrustad med klätterställning, gungställning och en liten rutschkana.

Lekplatsen sköts av vägföreningen i Garpenberg.

I Vikmanshyttan, mellan Sommarvägen och Angersteinsvägen finns denna lekplats.

Vid lekplatsen kan barnen gunga i kompisgunga, däckgungor eller babygunga, åka rutschkana, leka affär i lekhuset, spela fotboll eller bygga sandslott i sandlådan.

Lekplatsen sköts av Vikmanshyttans vägförening

Vintertid spolas det skridskois på fotbollsplanen.

Strax norr om Folkets hus i Långhyttan finns en liten lekplats. Lekplatsen är utrustad med kompisgunga, däckgungor, gungdjur, rutschkana och en samlingsyta.

Intilliggande gräsyta inbjuder till aktiviteter av olika slag.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-17