Fortsätt till huvudinnehållet

Skrotbilar och fordonsvrak

Fordonsägaren är ansvarig för sitt fordon.

Om fordonet är uppställt på så kallad allmän plats typ gator, parkeringar, torg och parker eller inom detaljplanegränser, har kommunen möjlighet att med hjälp av lagen (1982:129) om flyttning av fordon samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982:198) besluta om att fordonet skrotas.

Kostnader i samband med bortforsling av fordon bekostas av registrerad ägare.

Ta gärna kontakt med kommunens servicecenter om du har information om skrotbilar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar flytt av övergivna fordon.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-20