Fortsätt till huvudinnehållet

Projektstöd för att främja lokal utveckling

Stödet betalas ut till ideella föreningar för lokal utveckling. År 2023 är stödet totalt 100 000 kronor. 

Stödet ska:

 • Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.
 • Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang
 • Avse mindre projekt och max 50 procent av totala bidraget som finns att dela ut
 • Ses som en investering i landsbygden

Detta prioriteras:

 • Insatser som är bestående eller varaktiga över längre tid
 • Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter
 • Ungdomars deltagande
 • Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet, folkhälsa och miljö

Stöd lämnas inte till:

 • reguljär verksamhet
 • upprustning av bygdegårdar
 • projekt som lämpar sig som Leader-projekt undantaget stöd till förstudie
 • större event eller event där man tar inträde
 • enskilt företag. Hit räknas även kooperativa företagsformer

Resultat- och balansrapport och revisorsberättelse från senaste årsbokslutet samt en beskrivning av hur bidraget har använts ska lämnas efter genomförandet.

Stöd till lokal utveckling bereds av kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsens strategiutskott.

Ansökan

Ansökan är öppen under perioden 20230201 – 20230331.

Gå vidare till blanketten för att ansöka om projektstöd

Skicka ansökan till

Hedemora kommun
Näringsliv, Kjell Bergqvist
Box 201
776 28 HEDEMORA

Eller per e-post till: kjell.bergqvist@hedemora.se

Beviljade projektstöd 2022

 Garpenbergs vävstuga 16 000 kr
 Vikmanshyttans hembygdsförening  16 000 kr
 Hedemora Gammelgård   5 000 kr
 Norns Bruks vänner     5 000 kr
 Garpenbergs byalag   4 000 kr
 Svinö Bygdegård     4 000 kr
 Totalt:  50 000 kr
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-01-20