Fortsätt till huvudinnehållet

Projektstöd för att främja lokal utveckling

Stödet betalas ut till ideella föreningar för lokal utveckling. Den totala stödsumman 2024 är 100 000 kronor. 

Stödet ska:

 • Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.
 • Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang.
 • Avse mindre projekt och maxsumman att söka är 50 000 kronor.
 • Ses som en investering i landsbygden.

Detta prioriteras:

 • Insatser som är bestående eller varaktiga över längre tid.
 • Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter.
 • Ungdomars deltagande.
 • Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet, folkhälsa och miljö.

Stöd lämnas inte till:

 • reguljär verksamhet
 • upprustning av bygdegårdar
 • projekt som lämpar sig som Leader-projekt undantaget stöd till förstudie
 • större event eller event där man tar inträde
 • enskilt företag. Hit räknas även kooperativa företagsformer

Stöd till lokal utveckling bereds av kommunbygderådets styrelse innan beslut tas i kommunstyrelsens strategiutskott. Besked om beviljande eller avslag meddelas under andra hälften av maj 2024.

Ansökan för projektstöd för att främja lokal utveckling

Ansökan är öppen under perioden 2024-02-01 – 2024-03-31

Ansök vie e-tjänsten: Projektmedel för lokal utveckling

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-19