Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Stöd till lokal utveckling

Stöd till ideella föreningar för lokal utveckling. Stödet är på totalt 50 000 kr för 2023. Ansökan är öppen mellan 20230201 – 20230331.

Ansökan skickas till: naringsliv@hedemora.se  alternativt till: 

Näringsliv
Hedemora kommun
Box 201
776 28 HEDEMORA

Stödet ska:

 • Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.
 • Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang
 • Avse mindre projekt och max 50 % av totala bidraget som finns att dela ut
 • Ses som en investering i landsbygden

Detta prioriteras:

 • Insatser som är bestående eller varaktiga över längre tid
 • Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter
 • Ungdomars deltagande
 • Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet, folkhälsa och miljö

Stöd lämnas inte till:

 • reguljär verksamhet
 • upprustning av bygdegårdar
 • projekt som lämpar sig som Leader-projekt undantaget stöd till förstudie
 • större event eller event där man tar inträde
 • enskilt företag. Hit räknas även kooperativa företagsformer

Resultat- och balansrapport och revisorsberättelse från senaste årsbokslutet samt en beskrivning av hur bidraget har använts ska lämnas efter genomförandet.

Stöd till lokal utveckling bereds av kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsens strategiutskott.

Beviljade projektstöd 2022

 Garpenbergs vävstuga 16 000 kr
 Vikmanshyttans hembygdsförening  16 000 kr
 Hedemora Gammelgård   5 000 kr
 Norns Bruks vänner     5 000 kr
 Garpenbergs byalag   4 000 kr
 Svinö Bygdegård     4 000 kr
 Totalt:  50 000 kr
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-11